En kort diskussion om typer av nålar och sprutor

Nålar och sprutor är bland de mest använda medicinska apparaterna. I den här artikeln kommer vi att diskutera om några av de mest använda typerna av dessa medicinska apparater.

De mest diskuterade klassificeringarna av sprutor är icke-Luer Lok- och Luer Lok-sprutor. Denna klassificering görs baserat på vilken typ av tips dessa enheter har. Luer-Lok-sprutorna är utrustade med spetsar som nålar som vrids och låses på lämplig plats. Denna design säkerställer att nålen inte glider ut ur sprutan av misstag.

Det finns ett annat sätt att klassificera sprutor; den här gången klassificerar vi den utifrån syftet den används för. De två mest använda typerna inkluderar insulinspruta och tuberkulinspruta. Insulinsprutorna är avsevärt små och har plats för 0,3 till 1 ml medicinering. De kalibreras vanligtvis i enheter istället för milliliter. Majoriteten av insulinsprutorna kalibreras upp till hundra enheter. En annan viktig egenskap hos dessa sprutor är att de är utformade för att möjliggöra sömlös självinjektion. De används mest för att administrera subkutana injektioner.

Den andra typen, dvs tuberkulinsprutor, används för att testa patienter för tuberkulos. Vätskan i dessa sprutor injiceras direkt i patientens hud. Även om dessa sprutor är små i storlek, till skillnad från insulinsprutorna, kalibreras de i milliliter. Det mest framträdande med tuberkulinsprutorna är deras tunna fat som är utrustad med en förmonterad nål. Dessa bitar har plats för 1 ml medicinering. Här måste det nämnas att trots att de har en liten struktur kan de inte användas för att ge insulin.

Låt oss nu diskutera nålar och deras typer. Majoriteten av nålarna som finns på marknaden har för närvarande rostfritt stål. De har en ihålig struktur och har ett miniatyrhål precis i mitten. Deras kroppar är separerade i tre huvuddelar, navet, axeln och fasningen. Navet är den del som passar på sprutans spets. Nålens axel är dess långa smala del. En nåls fasning är å andra sidan dess lutande spets.

Nålar klassificeras vanligtvis baserat på diameter och längd. Deras längd varierar mellan 0,5 tum och 3 tum. Deras diameter mäts i mätare. En 19 gauge nål är känd för att ha större diameter än en 25 gauge bit. Detta betyder att större skulle vara mätaren på en nål och mindre skulle vara dess diameter.

En nål måste ha minst 7 gauge. Den maximala gränsen är å andra sidan 33 gauge. Läkare väljer mätare på en nål baserat på densiteten hos den medicin som de injicerar. Till exempel, för extremt tjocka mediciner, använder läkare alltid nålar av mindre storlek. Om tätheten är mindre brukar läkare använda nålar av större storlek.

Hans butik har enorma samlingar av medicinska förnödenheter som används på sjukhus inklusive kirurgisk utrustning, sjukhussängar, rullstolar etc.

Den andra typen, dvs de icke-Luer Lok-sprutorna, kommer med tips vilka nålar som pressas på dem; du behöver inte vrida dessa nålar för att placera dem ordentligt. Författaren till den här artikeln driver OnlineMedicalSupply-butiken som har kopplingar till ett antal kända sjukhuskedjor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *