Några intressanta fakta om nållösa sprutor

Spruta är ett medicinskt instrument som används för att administrera läkemedel och andra farmaceutiska föreningar för att bota människor och djur. Konceptet bakom uppfinningen av den nållösa sprutan är korrekt och säker injektion av aktiva partiklar i pulverform för terapeutiska ändamål. Dessa enheter är utformade för att säkerställa säker penetrering genom huden av den fullständiga dosen flytande aktiv partikel; det finns ingen förlust av vätska. Rätt tryck appliceras för att tränga in i huden och injicera vätskan i rätt dos.

Den andra huvudsakliga anledningen till att populariteten för användning av nållös spruta är att den är säker att använda och eliminerar oavsiktliga skador som uppstår på grund av dem. Det kan finnas skador och hälsorisker som följer av vårdpersonalen i form av yrkesmässig exponering för potentiellt smittsamma material och giftiga ämnen som används i läkemedlen. Nålstickskador kan förhindras med hjälp av medicinska instrument som har säkerhetsfunktioner eller som helt eliminerar användningen av nålar. Till exempel kan användning av självmantlande nålar, nålfria IV-kontakter och trubbiga kirurgiska nålar utesluta risken för nålstickskador. Flytande eller gasformigt tryck används för att tränga igenom huden och vävnaden och ett annat tryck används för att avge läkemedlet i kroppen.

Spridningen av hepatit, hiv och andra infektiösa virus genom använda och osteriliserade medicinska instrument har fungerat som en katalysator för tillkomsten av nållösa sprutor. Medvetenheten om hälsoriskerna till följd av exponering för farliga droger genom kontaminering orsakad av dessa och andra apparater för läkemedelsleverans väckte tankar om att uppfinna en säker anordning för att kontrollera dessa faror. Många företag kommer med nyare modeller som ger säker, smidig och läckagesäker injektion av läkemedel i kroppen. Det förväntas att dessa slutna systemöverföringsanordningar kan gå långt för att tillhandahålla en säker och riskfri medicinsk miljö.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *